CAMPAMENT D'ESTIU 2020CAMPAMENT D'ESTIU 2020


Famílies!!
A continuació vos adjuntam els dos annexes sobre COVID:
A més també teniu tota la informació referent al campament:


Aquest estiu ens en anam ben apropet, a Alcúdia. 

On anam? Anirem al Campament de la Victòria, una instal·lació de IBJOVE, Govern Balear. 

Quan ens anam? del 15 al 17 d'agost